Български | English | Spanish |
 

News

15.08.2016

 HIKVISION Authorised Installer

03.11.2016

deepXIT BlackHat EU, London

25.01.2016

[deep eSupport] by TeamViewer
Windows, MacOS, Linux, iPhone/iPad iOS, AndroidOS


Login

Advetising

Home :. Services :. Support :. Ultimate
 
Ultimate

deep Ultimate - 45.00 € EUR на работна станция месечно

• До 4 посещения без ограничение във времето за отстраняването на проблема / 4 инцидента месечно
• До 2 часа реакция при инцидент
• E-mail консултации
• Телефонни консултации
• Отдалечено администриране
• Транспорт на техника
• Оборотна техника
• Политики по сигурност
• Поддръжка информационни системи
• Работа в извънработно време
• Изготвяне на Disaster Recovery & Business Continuity план.
• Фирмата е лице за контакт по всички IT въпроси
• Персонален отговорник
• Иновативна услуга за достъп на данни посредством deepCloud* (облак) услуга от всяка точка на света.